Tech4Food

De regio Food Valley kenmerkt zich door kennisintensieve bedrijven en instellingen in de agrofoodsector. Naast food gerelateerde bedrijven, heeft deze regio relatief veel maak-, engineering en ICT-bedrijven. Steeds meer bedrijven, scholen en instellingen verbinden zich aan de publiek-private samenwerking (PPS) Tech4Food. Het gezamenlijke doel is om de technieksector in de FoodValley te versterken.

stevig samenwerkingsverband

De technieksector ontwikkelt zich in rap tempo. Denk aan digitalisering van werkprocessen, 3D techniek, duurzaamheid en de circulaire economie. Terwijl de maatschappij en de behoeften veranderen, zien we in de techniek ook een toenemend tekort ontstaan in de instroom in techniekopleidingen en aan goed geschoolde techniekprofessionals. Om proactief in te spelen op deze technische en maatschappelijke ontwikkelingen, is een stevig samenwerkingsverband tussen onderwijs (publiek) en bedrijfsleven (privaat) noodzakelijk. Zo is de PPS Tech4Food in het leven geroepen, om samen te werken aan een kwantitatief én kwalitatief betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

aangesloten scholen

Het Streek, Ede
Marnix College, Ede
Pallas Athene College, Ede
Pantarijn, Ede
CSV, Veenendaal
CLV (christelijk lyceum), Veenendaal
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
Hogeschool Utrecht
Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
Wageningen Universiteit
Johannes Fontanus College, Barneveld
Aeres VMBO, Ede
Aeres MBO, Ede

Toezegging gedaan:
Ichthus College
Rembrandt College
Meerwaarde Barneveld

Meedoen?

De PPS Tech4Food werkt met drie centrale thema’s: circulaire economie, 3D-techniek en smart industry. Partners van de PPS leveren een bijdrage door binnen deze thema’s samen te werken in o.a. technieklabs, kennissessies en innovatieprojecten. Meer weten over Tech4Food en een eventueel partnerschap? Neem contact op met Joop Hazeleger, programmamanager Tech4Food, j.hazeleger@knooppunttechniek.nl